" Κάθε τι το οποίον ψηφίζετε υπέρ του εργάτου, δεν είναι παροχή, είν' επιστροφή, είναι μερική πληρωμή απέναντι χρέους ολικού προς αυτόν και όσα και αν παραχωρήσει εις τον εργάτη η Πολιτεία, ποτέ δεν θα κατορθώσει να του επιστρέψει ότι του οφείλει - έως ότου, οργανωμένος και δυνατός, θα πάρει οπίσω το όλον το οποίο του ανήκει." ( Βιβιάνι)

Σάββατο, 26 Μαΐου 2012

ΛΗΞΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ Σ.Σ.Ε ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΑΣ

ΙΣΧΥΣ ΣΣΕ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν.4046/2012 ΤΗΝ Π.Υ.Σ. 6/2012 ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟ 4601/304/12-3-2012
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΛΗΞΗ ΜΕ ΤΟ Ν.4046/12 & ΠΥΣ 6/12

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ                                                         ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΙ Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΣΕ/ΔΑ/ΥΑ                                                                                       ΔΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ή ΑΡΙΘΜΟΣ                                                          14/2010
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ                                                                                 ΌΧΙ
 ΕΝΑΡΞΗ                                                                                           1/1/2010
 ΛΗΞΗ                                                                                                 ΑΟΡΙΣΤΟΥ
 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ                                                                                        9/4/2012
 ΠΡΙΝ ΤΗ ΜΕΤΕΝΕΡΓΕΙΑ                   
ΛΗΞΗ ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΕΤΕΝΕΡΓΕΙΑ ή ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ                                   9/7/2012

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου