" Κάθε τι το οποίον ψηφίζετε υπέρ του εργάτου, δεν είναι παροχή, είν' επιστροφή, είναι μερική πληρωμή απέναντι χρέους ολικού προς αυτόν και όσα και αν παραχωρήσει εις τον εργάτη η Πολιτεία, ποτέ δεν θα κατορθώσει να του επιστρέψει ότι του οφείλει - έως ότου, οργανωμένος και δυνατός, θα πάρει οπίσω το όλον το οποίο του ανήκει." ( Βιβιάνι)

Κυριακή, 10 Ιουνίου 2012

Τα τσάκισε η ύφεση


Καμπανάκι χτύπησε στις διοικήσεις των ασφαλιστικών Ταμείων η υστέρηση εσόδων από ασφαλιστικές εισφορές, που καταγρά­φεται από την αρχή του έτους.

Τα έσοδα του ΙΚΑ εμφανίζουν μείωση κατά 14% στο τετράμηνο Ιανουαρίου - Απριλίου σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2011. Μειωμένα κατά 20% είναι και τα έσοδα του ΟΑΕΕ για το ίδιο χρονι­κό διάστημα. Ανάλογη ήταν η μείωση το 2011, κατά 14,54% για το ΙΚΑ και κατά 20% για τον ΟΑΕΕ, σε σχέση με το 2010.

Η παρατεταμένη ύφεση έχει επιφέρει απώλει­ες στα... Ταμεία της τάξεως των 4,5 δισ. κατά την τε­λευταία διετία, ενώ περαιτέρω μείωση των εσόδων κατά 6% έως 7% αναμένεται, σύμφωνα με συνδι­καλιστικά στελέχη των Ταμείων, από τη μείωση μισθών, συντάξεων και την επέκταση των ελαστικών μορφών εργασίας.

Για να αντιμετωπίσουν τις απώλειες από τη μεί­ωση των εισφορών οι ασφαλιστικοί φορείς έχουν εκταμιεύσει το μεγαλύτερο μέρος της επιδότησης που προβλέπεται από τον προϋπολογισμό.

Το ΙΚΑ έχει λάβει ήδη 1,4 δισ. ευρώ από τα 2,1 δισ. ευρώ που δικαιούται συνολικά για το 2012 και εκτιμάται ότι έως το τέλος του έτους τα Ταμεία θα χρειαστούν επιπλέον ενίσχυση 1,2 δισ.

Ήδη το ΙΚΑ έδωσε νέα παράταση έως τις 29 Ιουνίου για τη ρύθμιση παλαιό­τερων οφειλών, σε μια προσπάθεια να εισπράξει από τη δεξαμενή των 11 δισ. ευρώ που οφείλουν στα Ταμεία, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εργασίας, 802.000 φυσικά και νομικά πρόσωπα. Σύμ­φωνα με στοιχεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής, οι οφειλές προς το ΙΚΑ αγ­γίζουν τα 6 δισ. ευρώ, στον ΟΑΕΕ τα 4 δισ. και στα υπόλοιπα Ταμεία το 1 δισ. ευρώ.

Οι συνεχείς ρυθμίσεις πάντως δεν φαίνεται να αποφέρουν τα αναμενόμενα, καθώς οι εισπράξεις για το Ίδρυμα δεν ξεπερνούν τα 80 εκατ. ευρώ τον μήνα.

Από την αρχή του χρόνου, το ΙΚΑ καταφεύγει κάθε μήνα σε εσωτερικό δανεισμό από το επικουρικό του και το Ταμείο της ΔΕΗ, ενώ έχει αποφασίσει να καλύψει στις 6 Ιουνίου τη λήξη συναλλαγών repos ύψους 250 εκατ. ευρώ που είχε πραγ­ματοποιήσει τους προηγούμενους μήνες με ενέχυρο ομόλογα του ελλη­νικού δημοσίου τα οποία κατέχει. Τον περασμένο Απρίλιο τα ασφαλιστικά Ταμεία επιχορηγήθηκαν με το ποσό των 699 εκατ. ευρώ, ενώ για την καταβολή των συντάξεων του Ιουλίου στους συνταξιούχους του ΙΚΑ και του ΟΑΕΕ θα απαιτηθούν, σύμφωνα με εκτιμήσεις στελεχών των Ταμείων, επιπλέον 300 εκατ. ευρώ.

topontiki.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου